BADANIA
Wykonujmy badania:

- badania analityczne
- badania usg
- echo serca
- EKG spoczynkowe
- dermatoskopia
- spirometria
PAKIETY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
Pakiet zdrowa tarczyca
W skład pakietu wchodzą badania laboratoryjne oraz konsultacja lekarska:
- TSH
- FT3
- FT4
- anty-TPO
- anty-TG
- usg tarczycy
- konsultacja endokrynologiczna
CENA: 260 zł